Wij geloven in de kracht van samenwerking.

Daarom willen wij graag BWND introduceren: een samenwerkingsverband van verschillende bewindvoerders in Noord-Nederland.

Opleiding/kennis

 • Gezamenlijke inkoop van PE-punten: we willen minimaal 4x per jaar een PE bijeenkomst organiseren waarbij er 3 of meer PE te behalen valt. Hierbij is de doelstelling om per PE de kosten te maximeren op € 50,-.
 • Kennisforum: alle aangesloten leden krijgen toegang tot het forum, daarop kunnen collegiale vragen gesteld worden. Dit forum is slechts toegankelijk voor bewindvoerders en is dus ook alleen voor bewindvoerders.
 • Interim medewerker; van door en voor aangesloten leden is het mogelijk om personeel in te huren / te verhuren. Waar de ene overcapaciteit heeft kan de ander juist tijdelijk tekort hebben. Via BWND kan hierin een brug geslagen worden om tijdelijk elkaar bij te staan.
 • Voorlichting: wat is bewindvoering, wat is het verschil met schuldhulp, wat is het verschil met WSNP bewind. Dergelijke thema’s pakken we met voorlichting op

Ontmoeting

 • Per regio waar minimaal 10 aangesloten leden zijn initiëren wij een bewindvoerders café. Eens per kwartaal een gelegenheid om te netwerken met elkaar onder het genot van een drankje. Laagdrempelig en toegankelijk.
 • Per regio waar minimaal 10 aangesloten leden zijn initiëren wij intervisiegroepen, deze groepen ontstaan vanuit BWND zullen zelf afstemmen hoe vaak en waar men elkaar wil treffen.

Praktische samenwerking

 • Achterwacht collectief: gezamenlijk verzorgen wij de achterwacht voor elkaar. Daardoor is het daadwerkelijk invulling hieraan geven voor 1 lid niet snel te zwaar.
 • Digitalisering, landelijk initiëren wij informatiedagen over de mogelijkheden van het verder digitaliseren en automatisering. Daarbij hebben wij voor onze leden aantrekkelijke kortingen bedongen
 • Gezamenlijk inkoop: graag willen wij nagaan op welke gebieden er nog meer mogelijkheden zij om tot een gezamenlijke inkoop over te gaan.

Bedrijfsvoering

 • De wet- en regelgeving heeft voor sommige bewindvoerders het werk verzwaard. Hierdoor hebben al enige kantoren hun deur moeten sluiten. Binnen BWND willen wij de mogelijkheid bieden om dossiers aan collega’s over te dragen. Tevens kunnen wij ondersteunen bij bedrijfsopvolging. Neem voor vragen hierover gerust contact op.

Gezamenlijk netwerk

 • De ene advocaat is de andere niet en de ene notaris is de andere niet. Door elkaars netwerk in te zetten kunnen we gebruik maken van de ervaringen van elkaar.

Aansluiten bij BWND is geheel kosteloos. Wilt u zich aansluiten bij BWND? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.